Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zach / O projekcie
O projekcie

Projekt: Przedszkolaki realizujemy od 1 czerwca 2014 r. we współpracy z trzema fajnymi gminami (Banie, Biały Bór i Płoty). Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma on na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkujących tereny wiejskie w gminach: Banie, Biały Bór i Płoty.

1 września "ruszyły" 4 Punkty Przedszkolne: w Lubanowie, Drzonowie, Sępolnie Wielkim oraz Lisowie.

Punkty zostały w pełni wyposażone w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. Zajęcia trwają 5 godzin dziennie (25 godzin tygodniowo) w oparciu o Model Małego Przedszkola, w pomieszczeniach przystosowanych do potrzeb dzieci i udostępnionych przez gminy. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany nauczyciel, pomaga mu osoba wspierająca. Dzieci bawią się i uczą w oparciu o program nauczania zatwierdzony przez MEN. Nauczyciela dodatkowo wspiera opiekun dydaktyczno-metodyczny. Dzięki temu nauczyciel na bieżąco konsultuje zagadnienia związane z pracą, ustala plan pracy, etc. O prawidłowy rozwój dzieci dbają: logopeda, który odwiedza każdy punkt raz w tygodniu oraz psycholog. W projekcie zaplanowano również warsztaty dla rodziców (z psychologiem. logopedą oraz z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn).

Wróć do góry