Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Projekty
Projekty
W Małym Przedszkolu – Łódzkie - zrealizowany

Bez-nazwy-6_03

Projekt "W Małym Przedszkolu" był realizowany w okresie od 01.09.2009 r. do 31.08.2011 r., we współpracy z gminami: Rawa Mazowiecka, Bolimów, Głuchów, Daszyna.

Celem projektu było upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich województwa łódzkiego w ww. gminach poprzez utworzenie i prowadzenie 9 Małych Przedszkoli. Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności i urzędów gmin przedszkola te będą funkcjonować dalej. Poprzez wdrażanie modelu Małego Przedszkola istnieje realna szansa na upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich, gdzie nadal powszechny jest mit, że dziecko może równie dobrze wychować się w domu.

Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi- zrealizowany
Samorządowiec zDolnego Śląska - zrealizowany

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

eu