Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jestem przedszkolakiem / Aktualności / Zapytanie ofertowe - wyposażenie
Zapytanie ofertowe - wyposażenie

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że termin ogłoszenia wyników zapytania ofertowego z dnia 25 września 2013 r., dotyczącego zakupu wyposażenia:pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu sportowego, pomocy logopedycznych, materiałów plastycznych i związanych ze sztuką do Punktu Przedszkolnego w Kleszczowie w ramach projektu: Jestem przedszkolakiem, nr projektu: POKL.09.01.01-24-008/13, zostaje przesunięty na dzień 14 października do godz. 14.00.

Wróć do góry