Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jestem przedszkolakiem / Aktualności / Zapytanie ofertowe - meble
Zapytanie ofertowe - meble

Fundacja Edukacji Przedszkolnej z siedzibą we Wrocławiu, przy Pl. Św. Macieja 2 składa zapytanie ofertowe na meble do Punktu Przedszkolnego w Taciszowie, prowadzonego w ramach projektu „Jestem przedszkolakiem”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, nr projektu POKL.09.01.01-24-00809.01.01-24-008/13.

Wszystkie informacje znajdują się w poniższym załączniku.

Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype

Wróć do góry