Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jestem przedszkolakiem / Aktualności / Witamy na stronie projektu
Witamy na stronie projektu

Szanowni Państwo,

witamy na stronie projektu: Jestem przedszkolakiem, który realizujemy od początku września tego roku na terenie Województwa Śląskiego w partnerstwie z Gminą Rudziniec. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkujących tereny wiejskie Gminy Rudziniec, jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Podczas realizacji projektu zostaną utworzone dwa punkty przedszkolne. Pierwszy z nich powstanie w Kleszczowie i rozpocznie swoje funkcjonowanie od listopada 2013 r., drugi zostanie utworzony za rok w Taciszowie i rozpocznie działalność we wrześniu 2014 r.

Natomiast my zapraszamy na stronę projektu, na której regularnie będziemy zamieszczać informacje i aktualności oraz zdjęcia dotyczące funkcjonowania punktów przedszkolnych.

Wróć do góry