Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jestem przedszkolakiem / Aktualności / Rzostrzygnięcie zapytania ofertowego
Rzostrzygnięcie zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na stanowiska: Nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz Pomoc nauczyciela do Punktu Przedszkolnego w Kleszczowie, prowadzonego w ramach projektu: Jestem przedszkolakiem, nr projektu: POKL.09.01.01-24-008/13, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wyłoniono oferty następujących osób:

Nauczycielka wychowania przedszkolnego - pani Aleksandra Urbanek

Pomoc nauczycielki - pani Oliwia Sczesny.

Gratulujemy i cieszymy się na współpracę.

Wróć do góry