Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jestem przedszkolakiem / Aktualności / Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

W wyniku oceny ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zakupu wyposażenia: pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu sportowego, pomocy logopedycznych, materiałów plastycznych i związanych ze sztuką do punktu przedszkolnego w Kleszczowie w ramach projektu: Jestem przedszkolakiem, nr projektu: POKL.09.01.01-24-008/13, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pragniemy poinformować, iż wybrano ofertę firmy Nowa Szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź.

Wróć do góry