Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jestem przedszkolakiem / Aktualności / Rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na meble
Rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na meble

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego z dnia 17.07.2014 r. na meble do Punktu Przedszkolnego w Taciszowie, prowadzonego w ramach projektu „Jestem przedszkolakiem”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, nr projektu POKL.09.01.01-24-008/13 została wybrana oferta Nowej Szkoły.

Wróć do góry