Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jestem przedszkolakiem / Aktualności / Nabór do Punktów Przedszkolnych
Nabór do Punktów Przedszkolnych

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że planujemy nabór do Punktów Przedszkolnych w Kleszczowie oraz w Taciszowie na rok szkolny 2014/2015 i rekrutację i do projektu: Jestem przedszkolakiem, nr projektu: POKL.09.01.01-24-008/13. Partnerem projektu jest Gmina Rudziniec. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Kapitał Ludzki.

HiRes (2).1 - Kopia

Nabór do Punktów Przedszkolnych rozpocznie się 10 marca 2014 r. i potrwa do 31 marca 2014 r. W tym czasie będzie można składać dokumenty rekrutacyjne tj. deklarację uczestnictwa w projekcie wraz załącznikami w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie (Gmina Rudziniec). Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne do pobrania na stronie internetowej projektu oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie od dnia 6 marca, zostaną one również rozdane na spotkaniu informacyjnym dotyczącym planowanej rekrutacji, które odbędzie się 6 marca w SP w Kleszczowie o godz. 18.00.

Nabór do punktów przedszkolnych koordynuje Koordynator projektu Dorota Patrzałek, do której należy kierować ewentualne pytania - tel. 71 782 08 92.

W załącznikach znajdą Państwo Zasady Rekrutacji oraz Regulamin Punktów Przedszkolnych:

Wróć do góry