Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jestem przedszkolakiem / Aktualności / Informacje ze spotkania
Spotkanie

We wtorek 29 października, w Szkole Podstawowej w Kleszczowie, odbyło się zebranie rodziców, kadry pedagogicznej, przedstawicieli Gminy Rudziniec, Szkoły, a także pracowników Fundacji.

Poruszone zostały najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania placówki. Przede wszystkim jednak, przedstawiona została kadra pedagogiczna, wybrano przedstawicieli rodziców, a także, poinformowano o dodatkowych zajęciach w przedszkolu.

Mamy nadzieję,iż w poniedziałek, spotkamy w progu przedszkola uśmiechnięte buźki naszych przyszłych absolwentów, a rozstanie z rodzicami nie będzie ciężkim przeżyciem i dzieci szybko przekonają się, jak świetnie będą się bawić i uczyć w naszym przedszkolu.

W zebraniu wzięli udział przedstawiciele Gminy oraz Szkoły Podstawowej:

Przedstawicielka Gminy, Panią Iwona Filip

Dyrektor SP, Pani Małgorzata Grecka

Przedstawiciele Fundacji Edukacji Przedszkolnej:

Pani Dorota Patrzałek

Pan Tadeusz Szmigiel

Rada rodziców:

Przewodnicząca (oraz strona www.) – Pani Katarzyna Sembok

Z-ca – Pani Anita Mysłowiecka

Skarbnik – Pani Elżbieta Brożek

Nauczycielka

Pani Aleksandra Urbanek

Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu:

Zajęcia dodatkowe z rytmiki poprowadzi Pan Michał Głąb.

Zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej poprowadzi Pani Ilona Konopka.

Zajęcia dodatkowe z ekspresji kulturalnej poprowadzi Pani Aleksandra Urbanek.

Wróć do góry