Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jestem przedszkolakiem / Aktualności / Dzień Dziecka:)
Dzień Dziecka:)

Naszym przedszkolakom i wszystkim dzieciom na świecie życzymy żeby nie tylko ten dzień, ale całe Wasze dzieciństwo było beztroskie, szczęśliwe, wypełnione zabawą i poznawaniem świata, a także żeby dorośli w wirze swoich dorosłych spraw zawsze mieli czas na uważną zabawę i rozmowę z Wami.

Zespół Fundacji Edukacji Przedszkolnej

Wróć do góry