Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Do przedszkola / Aktualności / Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowego w sprawie wyposażenia.
Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowego w sprawie wyposażenia.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego w sprawie zakupu wyposażenia w: meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, zabawki do 6 punktów Przedszkolnych w projekcie Do Przedszkola.

W wyniku oceny ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wyposażenia w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, zabawki do 6 punktów przedszkolnych w projekcie Do przedszkola, nr projektu POKL.09.01.01-14-024/12 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pragniemy poinformować, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o. 90-248 Łódź, ul. Polskich Organizacji Wojskowych 25,

Wróć do góry