Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Projekty / Jestem przedszkolakiem - realizowany
Jestem przedszkolakiem - realizowany

HiRes (6) - Kopia

Projekt: Jestem przedszkolakiem, realizujemy od 1 września 2013 r. we współpracy z Gminą Rudziniec. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma on na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkujących tereny wiejskie w Gminie Rudziniec.

Dzięki współpracy z Gminą Rudziniec od listopada ruszy Punkt Przedszkolny w Kleszczowie, mieszczący się w Szkole Podstawowej w Kleszczowie, będzie do niego uczęszczać 15 dzieci. Zajęcia będą się odbywały w pomieszczeniach udostępnionych przez gminę i przystosowanych do potrzeb dzieci. Punkt będzie funkcjonował codziennie od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie, 25 godzin w tygodniu w oparciu o tzw. Model Małego Przedszkola. Przedszkolakami będzie się opiekowała wykwalifikowana i zaangażowana w pracę z dziećmi nauczycielka, której będzie pomagała osoba wspierająca. Dzieci otrzymają edukację w oparciu o program nauczania zatwierdzony przez MEN. W jego realizacji nauczycielkę będzie wspierał opiekun dydaktyczno-metodyczny, z którym będzie się mogła w razie potrzeby skonsultować. Raz w miesiącu będą się odbywały dla dzieci zajęcia z przełamywania stereotypów płciowych w oparciu o scenariusz przygotowany przez nauczycielkę. W przygotowaniu scenariuszy będzie wspierać nauczycielkę specjalistka ds. równości płci. O prawidłowy rozwój dzieci zadbają również psycholog oraz logopeda, którzy będą regularnie odwiedzać punkt przedszkolny i prowadzić z dziećmi zajęcia. Dla rodziców również przewidziano warsztaty z psychologiem i logopedą oraz z zakresu przełamywania stereotypów płciowych. Są oni aktywnie włączeni w proces rozwoju dzieci oraz w codzienne funkcjonowanie Małego Przedszkola.