Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Współpraca / Współpraca ze społecznościami lokalnymi
Współpraca ze społecznościami lokalnymi

Kontynuacja funkcjonowania placówki przedszkolnej po zakończeniu projektu jest w dużej mierze zależna od aktywności członków społeczności lokalnej, w której zostało utworzone przedszkole. Efektem naszej współpracy ze społecznościami lokalnymi jest powstanie 38 stowarzyszeń. Są to stowarzyszenia założone przez rodziców, które przejęły prowadzenie placówek przedszkolnych po zakończeniu realizacji projektów, stając się przy tym centrami aktywności lokalnej.

Przedstawiciele środowiska lokalnego czyli rodzice, przedstawiciele JST oraz zainteresowani rozwojem lokalnym liderzy społeczni biorą od samego początku aktywny udział w powstawaniu placówek edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich. Otrzymują oni organizacyjne i merytoryczne wsparcie ze strony Fundacji. Po zakończeniu projektu to właśnie przedstawiciele środowiska lokalnego przejmują odpowiedzialność za dalsze funkcjonowanie Małych Przedszkoli. Przygotowują się do tego biorąc udział w spotkaniach roboczych i konsultacyjnych, na których uczą się miedzy innymi szukania możliwości pozyskiwania funduszy na dalsze funkcjonowanie przedszkoli. Zaangażowanie środowisk lokalnych w oddolne inicjatywy odgrywa kluczowa rolę nie tylko w powstawaniu Małych Przedszkoli, ale także w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego. (D.P)

Zaktualizowano: 10.05.2013 r.