Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Fundacja / Warsztaty
TURYSTYKA W ŚWIECIE NAJMŁODSZYCH - PODRÓŻ PO ARCHITEKTURZE

Warsztaty architektoniczne pt „TURYSTYKA W ŚWIECIE NAJMŁODSZYCH- PODRÓŻ PO ARCHITEKTURZE” są to zajęcia warsztatowe dostosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, także dla grup różnowiekowych. Warsztaty w prosty sposób zapoznają uczestników z takimi pojęciami jak turystyka, podróże, architektura i ekologia. Poprzez wspólne działanie w grupie podczas warsztatów będą tworzone modele przestrzenne, z wykorzystaniem najprostszych materiałów.

Efekty w postaci makiet i modeli przestrzennych maja być odpowiedzią na postawione w trakcie trwania warsztatów zadania i problemy. Wspólnie z dziećmi i nauczycielami będziemy się zastanawiać do czego może przydać się wiedza o świecie, dlaczego warto podróżować i poznawać nowe kultury, w jaki sposób wiedza zdobyta podczas podróży może wzbogacić nas i nasze najbliższe środowisko.

Wspólna praca nad projektami makiet ma służyć integracji grupy i poznaniu indywidualnych oczekiwań każdego uczestnika. Warsztaty pozwolą także na intensyfikację rozwoju placówek edukacji przedszkolnej w oparciu o wzrost tożsamości lokalnej-realizacja wystawy, a także wpłyną na zwiększenie wiedzy o lokalnych zasobach turystycznych i mają zachęcić rodziny do zwiększenia zaangażowania w rozwój turystyki na swoim obszarze i poza nim.

Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

PLAKATinfo

ULOTKA copy

Aktualności

  • Fotorelacja z warsztatów 24.09.2013
    Zapraszamy do obejrzenia z fotorelacji z warsztatów, których tematem były "PAPIEROWE DOMY ŚWIATA - JAK WIDZIMY ARCHITEKTURĘ INNYCH PAŃSTW I INNYCH KULTUR".
  • Tematy warsztatów 11.09.2013
    MODUŁ 1: PAPIEROWE DOMY ŚWIATA – JAK WIDZIMY ARCHITEkTURĘ INNYCH PAŃSTW I INNYCH KULTUR Przeprowadzenie zajęć podczas których wykonujemy makietę miasta- GLOBALNEJ WIOSKI, W grupach tworzymy duże...