Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Projekty / Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi- zrealizowany
Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi- zrealizowany

koło cygańska wyspa

Projekt „Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi” był realizowany jest od początku października 2009 ido końca września 2011 roku. Fundacja Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu była partnerem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu "Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi" było zwiększenie poziomu edukacji i integracji społecznej kowarskich Romów przy jednoczesnym wspieraniu ich integralności i odrębności kulturowej. Projekt obejmował między innymi zwiększenie udziału dzieci romskich w edukacji przedszkolnej i szkolnej oraz nabycie praktycznych umiejętności zawodowych przez dorosłych.

W ramach projektu były realizowane działania takie jak: prowadzenie kursów dokształcających (kursy komputerowe, kursy prawa jazdy), organizowanie warsztatów integracyjnych i imprez kulturalnych służących kultywowaniu tradycji romskich. Również dla dzieci została przygotowana specjalna oferta, na którą składają się: zajęcia adaptacyjne prowadzone w szkołach podstawowych, „Dziecięca kraina” czyli integracyjna sala zabaw dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat (prowadzona przez FEP) oraz półkolonie w okresie wakacyjnym.
Realizacja projektu przyniosła także konkretne efekty, było to między innymi wydanie pierwszego pisemnego opracowania o kowarskich Romach, współtworzonego przez samych Romów oraz stworzenie strony internetowej www.cyganskawyspa.pl , która nie tylko informuje o projekcie, ale też w ciekawy sposób prezentuje tradycję i kulturę romską.

Wszystkie te działania miały na celu przyczynienie się do aktywnego uczestnictwa Romów w życiu społeczności lokalnej oraz przełamanie stereotypów dotyczących wizerunku Romów. Ich celem było także zintegrowanie Romów i Polaków poprzez wspólne działania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.