Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Projekty / Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi II - realizowany
Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi II - realizowany

kolo-cyganska-wyspa_medium

Projekt „Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi II” jest realizowany w ramach poddziałania 1.3.1 –projekty na rzecz społeczności romskiej w ramach PO KL. Jest to druga edycja projektu przeznaczonego dla społeczności romskiej w Kowarach. Termin realizacji: 01.12.2011r. – 30.11.2013r. Liderem jest Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach, a partnerem Fundacja Edukacji Przedszkolnej.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu edukacji, zdrowia, integracji społecznej i kompetencji zawodowych Romów poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach, warsztatach oraz działaniach na rzecz krzewienia pozytywnych aspektów romskiej obyczajowości i kultury.

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu, na której na bieżąco relacjonujemy jego przebieg www.cyganskawyspa.pl