Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Projekty / W Małym Przedszkolu – Łódzkie - zrealizowany
W Małym Przedszkolu – Łódzkie - zrealizowany

Bez-nazwy-6_03

Projekt "W Małym Przedszkolu" był realizowany w okresie od 01.09.2009 r. do 31.08.2011 r., we współpracy z gminami: Rawa Mazowiecka, Bolimów, Głuchów, Daszyna.

Celem projektu było upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich województwa łódzkiego w ww. gminach poprzez utworzenie i prowadzenie 9 Małych Przedszkoli. Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności i urzędów gmin przedszkola te będą funkcjonować dalej. Poprzez wdrażanie modelu Małego Przedszkola istnieje realna szansa na upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich, gdzie nadal powszechny jest mit, że dziecko może równie dobrze wychować się w domu.

Dzięki projektowi powstało 9 Małych Przedszkoli, w pełni wyposażonych w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, do których uczęszczało 178 dzieci. Psycholog i logopeda przeprowadziły ponad 140 diagnoz psychologiczno-logopedycznych dzieci i wydały 127 skierowań do specjalistów.

Zorganizowano 18 warsztatów dla rodziców dzieci z Małych Przedszkoli:

- z psychologiem z zakresu wychowania dziecka. Zajęcia te dały rodzicom praktyczną wiedzę o własnych dzieciach, o ich odczuciach, emocjach towarzyszących kolejnym etapom rozwoju i pozwoliły na lepsze ich zrozumienie;

- z neurologopedą z zakresu pedagogiki i animacji procesu rozwojowego dziecka. Nie wszyscy wiedzą, że wady wymowy mają duży, negatywny wpływ a późniejszą naukę czytania i pisania, ale nie tylko, ponieważ mogą mieć również wpływ na osiąganie sukcesów szkolnych szczególnie w pierwszych latach nauki, dlatego wczesna ich diagnoza oraz ewentualna korekta deficytów przyczynia się do powodzenia w szkole. Podczas zajęć rodzice mieli szansę poprzez zabawę przyswoić sobie wiedzę i nauczyć się ćwiczeń jakie potem mogli wykonywać z dziećmi w domu.

Kadra nauczycielska w ramach projektu miała obowiązek przeprowadzać z dziećmi zajęcia z zakresu równouprawnienia płci. Ponieważ wszystkie nauczycielki zgłaszały projektodawcy problemy związane z prowadzeniem zajęć w tej tematyce (w Polsce nie jest ona jeszcze objęta żadnym programem nauczania), przychylono się do próśb i udało się zorganizować warsztaty dla 9 nauczycielek z zakresu przełamywania stereotypów i równouprawnienia płci oraz dodatkowe warsztaty na temat pracy z grupą różnowiekową.

Przeprowadzono również 8 warsztatów dla rodziców z zakresu funkcjonowania stowarzyszenia rodziców w kontekście prowadzenia placówki edukacyjnej, co było niezwykle ważnym jeśli nie decydującym krokiem niezbędnym do kontynuacji funkcjonowania placówek.

Nastąpiło zwiększenie wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych dzieci wśród dorosłych. W ramach ankiety przeprowadzonej dwukrotnie wśród rodziców (na początku i na końcu projektu) 99 proc. respondentów zgodziło się z faktem, że dziecko dzięki uczęszczaniu do przedszkola będzie miało łatwiejszy start w szkole.

Wielkim sukcesem projektu jest na pewno aktywizacja rodziców. Wszystkie 9 punktów przedszkolnych przejęły stowarzyszenia, założone przez rodziców podczas trwania projektu lub wcześniej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

HiRes (5)