Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Projekty / Przedszkolaki - realizowany
Przedszkolaki - realizowany

HiRes (2).1 - Kopia

Projekt: Przedszkolaki, realizujemy od 1 września 2012 r. we współpracy z Gminą Świdnica i Gminą Dobromierz. Jest on realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkujących tereny wiejskie w tych gminach. Dzięki współpracy Fundacji Edukacji Przedszkolnej z partnerami powstało 5 Punktów Przedszkolnych. W gminie Dobromierz – trzy Punkty Przedszkolne: Dobromierz, Roztoka I i Roztoka II, w gminie Świdnica – dwa Punkty: Lutomia I oraz Lutomia II.

Do wszystkich Punktów Przedszkolnych łącznie uczęszcza 81 dzieci. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu, przez 8 godzin dziennie, w pomieszczeniach udostępnionych przez gminy i odpowiednio przygotowanych dla potrzeb dzieci. Dzieci otrzymują ciepły posiłek, który zapewniają firmy cateringowe. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowane nauczycielki, które pracują w oparciu o jeden z programów nauczania zatwierdzonych przez MEN. Nad bezpieczeństwem przedszkolaków czuwają również osoby wpierające. Dzieci znajdują się również pod stałą opieką psychologa i logopedy. Nauczycielki mają wsparcie ze strony wykwalifikowanego opiekuna dydaktyczno-metodycznego.

W punktach przedszkolnych regularnie poruszana jest kwestia równości płci. Raz w miesiącu nauczycielki prowadzą z dziećmi zajęcia z zakresu łamania stereotypów związanych z tradycyjnym postrzeganiem ról kobiety i mężczyzny w rodzinie na podstawie przygotowanych przez siebie scenariuszy. W tym celu wzięły wcześniej udział w warsztatach przeprowadzonych przez trenerkę z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć z Fundacji Feminoteka.

W działalność Punków Przedszkolnych zaangażowani są również rodzice. Wezmą udział w trzech typach warsztatów: psychologicznych, dotyczących etapów rozwojowych dzieci i ich potrzeb z tym związanych, w ramach tematu „Szczęśliwe dzieciństwo”, logopedycznych, związanych z poprawą wymowy u dzieci oraz z zakresu „Równość szans- równość płci”.

Projekt ma swoją własną stronę internetową, każdy Punkt Przedszkolny mają swoją podstronę, na której można zamieszczać zarówno zdjęcia jak i aktualności z codziennego życia przedszkola.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.