Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Projekty / Małe Przedszkole jest fajne - zrealizowany
Małe Przedszkole jest fajne - zrealizowany

Bez-nazwy-6

Projekt „Małe przedszkole jest fajne”, był realizowany w okresie od 01.02.2010 r. do 31.12.2011 r. w województwie dolnośląskim we współpracy z gminami: Oława, Oleśnica, Oborników Śl, Gromadka, Dobromierz, Bystrzyca Kłodzka, Wisznia Mała i Sobótka.

Jego celem było zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z terenów wiejskich województwa dolnośląskiego. Tworzyliśmy go przede wszystkim z myślą o dzieciach, mieszkających w małych miejscowościach, w których brak jest przedszkoli oraz wszędzie tam, gdzie nie ma ekonomicznego uzasadnienia na tworzenie przedszkoli w pełnym wymiarze godzin.

Zgodnie z założeniami projektu powołano do życia 12 placówek przedszkolnych w małych miejscowościach wiejskich na terenie 8 gmin: Oławy, Oleśnicy, Oborników Śl, Gromadki, Dobromierza i Bystrzycy Kłodzkiej, Wiszni Małej i Sobótki.

Podczas trwania projektu odbyło się 12 warsztatów psychologicznych, 8 warsztatów dotyczących równouprawnienia płci oraz 4 warsztaty z zakresu tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń, które docelowo miały przejąć kierowanie Małym Przedszkolem.

Bardzo ważna była współpraca z gminami, które wspierały fundację na każdym etapie projektu m.in. podczas rekrutacji kadry nauczycielskiej oraz uczestników projektu. Równie istotne było zaangażowanie rodziców. Brali oni aktywny udział w bieżącym funkcjonowaniu Małych Przedszkoli m.in. wspierając nauczycielki, pomagając w organizacji imprez okolicznościowych oraz wycieczek.

Jest bardzo duża szansa na to, że Małe Przedszkola będą kontynuowały działalność i na trwałe wpiszą się w obraz lokalnej społeczności, m.in. dzięki temu, że że 6 punktów przedszkolnych zostało przejętych przez stowarzyszenia.

Ponadto dzięki realizacji projektu udało się wpłynąć na świadomość rodziców dotyczącą edukacji przedszkolnej. Rodzice dostrzegli potrzebę edukacji przedszkolnej dzieci i chcą aby przedszkole istniało dalej. 99% pytanych rodziców zgodziło się z tym, że dziecko lepiej rozwija się dzięki zajęciom w przedszkolu. Prawie wszyscy pytani rodzice (98%) zgodzili się z tym, że dziecko dzięki temu, że uczęszcza do przedszkola będzie miało łatwiejszy start w szkole.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności-strona-startowa--slask