Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Projekty / MAŁE PRZEDSZKOLA TURYSTYCZNE - zrealizowany
MAŁE PRZEDSZKOLA TURYSTYCZNE - zrealizowany

MPT_turyzm mini

Projekt MAŁE PRZEDSZKOLA TURYSTYCZNE polegał na realizacji wydarzeń włączających Małe Przedszkola oraz ich wychowanków wraz z ich rodzicami i opiekunami w tworzenie pro-rodzinnej oferty turystycznej regionu Dolnego Śląska. Zrealizowaliśmy go dzięki współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w trybie zadania publicznego w zakresie promocji turystyki i krajoznawstwa oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nasze główne działania to:

1) wykonanie DIAGNOZY SPOŁECZNO_TERYTORIALNEJ zasobów pięciu wsi i okolic,

2) zrealizowanie pięciu „WARSZTATÓW TURYSTYCZNYCH”, tj. warsztatów makieciarskich o tematyce przestrzennej, kulturowej, pro-turystycznej,

3) założenie i prowadzenie w okresie trwania projektu INTERNETOWYCH MEDIÓW WSPÓŁPRACY, tj. portalu i profilu na Facebook,

4) zorganizowanie pięciu „KONFERENCJI MAŁYCH PRZEDSZKOLI TURYSTYCZNYCH” popularyzujących zasoby Małych Przedszkoli, ich miejscowoœci i okolic oraz lokalnej społeczności.

Po zakończeniu pierwszej fazy projektu MPT zauważyliśmy, że wiele wiosek w regionie Dolnego Śląska, w których zakładamy nasze Małe Przedszkola, jest mało znanych ze swoich walorów krajobrazowych, społecznych lub historycznych. Zauważyliśmy też, że mieszkańcy tych wiosek oraz wychowankowie Małych Przedszkoli pragną podnieść swoją świadomość i wiedzę nt. atrakcyjności ich miejscowości w oczach "ludzi z zewnątrz" - turystów lub okazjonalnych przyjezdnych. Zauważyliśmy również, że zasoby, którymi dysponują mieszkańcy, są przez nich postrzegane jako nieatrakcyjne dla nich samych, podczas gdy stanowiią nie lada atrakcję dla osób, którym je prezentowaliśmy - "ludziom z zewnątrz", czyli tzw. obcym. Zauważyliśmy wreszcie, że wszystkie pięć wiosek, które odwiedziliśmy w ramach projektu, pełnych jest materialnych i niematerialnych atrakcji, które powinny stanowić podstawę tworzenia pro-rodzinnej (i nie tylko) oferty turystycznej.

Diagnoza społeczno-terytorialna oraz wszystkie działania przeprowadzone w ramach projektu zaowocowały również wnioskiem, że Małe Przedszkola oraz prowadzące je (obecnie lub w najbli¿szej przyszłości) Stowarzyszenia, zrzeszające mieszkańców - rodziców dzieci - stanowią podstawowe podmioty w strategii rozwoju turystyki w tak małych i odizolowanych miejscowościach, do których najczęściej nie ma dogodnego (tj. poza kilkoma wyznaczonymi terminami) dojazdu środkami transportu publicznego. Małe Przedszkola i związane z nimi Stowarzyszenia stają się po prostu centrum budzącej się aktywności społecznej i zawodowej w pięknych, małych, dolnośląskich miejscowościach.

Na czym powinna polegać pro-rodzinna oferta turystyczna w regionie Dolnego Śląska? Nasze propozycje znajdziecie Państwo na stronie projektu MPT dostępnej tutaj.

Polecamy również film prezentujący działania warsztatowe projektu "Małe Przedszkola Turystyczne": http://www.youtube.com/watch?v=imMrlAjdDjY