Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Projekty / Bardzo ważna sprawa - realizowany
Bardzo ważna sprawa - realizowany

Hand-in-hands_13.1_mały

Projekt: Bardzo ważna sprawa, realizujemy od 1 września 2012 r. we współpracy z gminami: Wińsko, Chocianów, Ścinawa i Męcinka. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma on na celu zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkujących tereny wiejskie w tych gminach.

Dzięki współpracy z gminami udało nam się utworzyć 7 punktów wychowania przedszkolnego, tzw. Małych Przedszkoli, do których uczęszcza łącznie 104 dzieci. Małe Przedszkola powstały w Piotrowicach, Zaborowie, Żabicach, Trzebnicach, Wińsku, Krzelowie i w Orzeszkowie. Zajęcia odbywają się we wszystkich punktach codziennie od poniedziałku do piątku, w pomieszczeniach udostępnionych przez gminę i przystosowanych do potrzeb dzieci. Punkty funkcjonują przez 5 godzin dziennie, 25 godzin w tygodniu w oparciu o tzw. Model Małego Przedszkola. Przedszkolakami opiekują się wykwalifikowane i zaangażowane w pracę z dziećmi nauczycielki, którym pomagają osoby wspierające. Dzieci otrzymują edukację w oparciu o program nauczania MEN. W jego realizacji wspiera nauczycielki opiekun dydaktyczno-metodyczny, z którym mogą się w razie potrzeby skonsultować. Dzieci są regularnie odwiedzane przez psychologa i logopedę, którzy dbają o ich prawidłowy rozwój.

W Małym Przedszkolu regularnie odbywają się dla dzieci zajęcia z zakresu łamania stereotypów związanych z tradycyjnym postrzeganiem ról kobiety i mężczyzny w rodzinie. Scenariusze do zajęć przygotowują nauczycielki. Zostały one do tego przygotowane podczas warsztatów poprowadzonych przez trenerkę z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć z Fundacji Feminoteka.

W codzienne funkcjonowanie Małych Przedszkoli są zaangażowani rodzice. Biorą oni m.in. udział w specjalnych warsztatach prowadzonych przez pedagogów i psychologów. Ich zaangażowanie w codzienne sprawy Małego Przedszkola jest bardzo ważne ponieważ zgodnie z założeniem projektu to właśnie rodzice po jego zakończeniu przejmują, już jako stowarzyszenie, prowadzenie punktu przedszkolnego.

Projekt ma swoją własną stronę internetową, wszystkie Małe Przedszkola mają swoje podstrony, na których rodzice we współpracy z nauczycielkami mogą zamieszczać zdjęcia i aktualności dotyczące funkcjonowania Małego Przedszkola.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.