Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Projekty / BYSTRZAKI - zrealizowany
BYSTRZAKI - zrealizowany

logo_Bystrzaki

1 sierpnia 2010 roku rozpoczął się projekt „Bystrzaki”, realizowany przez Fundację Edukacji Przedszkolnej we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. W jego ramach utworzono w Bystrzycy Kłodzkiej dodatkowe przedszkole, które obejmie dwie grupy dzieci: 3 i 4-letnich.

Przedszkole "BYSTRZAKI", miał uzupełnić i rozszerzyć ofertę już istniejącego przedszkola publicznego. Do tej pory do placówek przedszkolnych w pierwszej kolejności były przyjmowane 5- i 6-latki, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. Natomiast większość 3- i 4-latków do tej pory zostawała w domu pod opieką rodziców lub dziadków, a ich potrzeby edukacyjne były pomijane lub spychane na dalszy plan. Dlatego Projekt „Bystrzaki” koncentrował się na dzieciach młodszych. W Przedszkolu "BYSTRZAKI" są utworzono dwie grupy przeznaczone dla dzieci 3- i 4-letnich. W ten sposób zostały objęte edukacją przedszkolną dzieci, które do tej pory nie miały na to szansy.

Każda z dwóch grup miała swojego nauczyciela oraz opiekuna wspierającego. W trakcie zajęć realizowany był program edukacji przedszkolnej. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwał opiekun dydaktyczno-metodyczny. Dodatkowo aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci, zostały dla nich organizowane również dodatkowe zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia taneczno-ruchowe. O prawidłowy rozwój przedszkolaków dbali też specjaliści: psycholog i logopeda. Przeprowadzą oni badania przesiewowe i na ich podstawie będą później prowadzić z dziećmi zajęcia.

Ponieważ zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny dzieci jest bardzo ważne, również dla nich zostały przygotowane specjalne warsztaty z psychologiem, logopedą i pedagogiem. Zajęcia miały na celu: rozszerzenie wiedzy rodziców w zakresie procesów rozwojowych dzieci, łamanie stereotypów związanych z tradycyjnym postrzeganiem ról kobiety i mężczyzny w rodzinie, a także zwiększenie zaangażowania w proces wychowawczy ojców.

Wszystkie zajęcia w przedszkolu były nieodpłatne. Były one prowadzone w jasnych, przestronnych salach mieszczących się na parterze, których odremontowania i utrzymania podjęła się Gmina. Dzieci miały do dyspozycji także ogród. Opieka nad nimi sprawowano w placówce codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30. Rozwiązanie to zostało wprowadzone zwłaszcza z myślą o rodzinach, w których obydwoje rodzice pracują w pełnym wymiarze godzin. O przyjęciu dziecka do przedszkola decydowały: zameldowanie na terenie gminy, sytuacja rodzinna (w tym wypadku pierwszeństwo mają dzieci wychowywane przez jednego rodzica) oraz kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy na stronę internetową Przedszkola "BYSTRZAKI", które po za kończeniu projektu w dalszym ciągu funkcjonuje.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.