Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Projekty / ALTERNATYWKA - zrealizowany
ALTERNATYWKA - zrealizowany

agugu_logo.1

Projekt: Alternatywna forma opieki nad dziećmi - ALTERNATYWKA, realizowany przez Fundację Edukacji Przedszkolnej w partnerstwie z Fundacją Przyjaciół Przedszkolaka „AGUGU” jest odpowiedzią na problem eliminacji z rynku pracy osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem. Zbyt mała ilość miejsc w placówkach opiekuńczych dla dzieci stanowi dziś poważną barierę w powrocie na rynek pracy kobiet po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

W ramach projektu ALTERNATYWKA wsparciem zostało objętych 15 osób z terenu miasta i gminy Świdnica, które po okresie wychowywania dziecka powróciły na rynek pracy. Utworzony został punkt opieki nad dziećmi w wieku od 1,5 do 4 lat. Placówka czynna jest w dni robocze w godzinach od 7.00 do 17.00.

Oprócz profesjonalnej opieki, dzieci mają zapewnione zajęcia według wybranych metod edukacyjnych:

Dziecko opieka mama alternatywka

Programu wychowania przedszkolnego XXI wieku, zatwierdzonego przez MEN oraz opartych na nim książek z cyklu edukacyjnego „ABC trzylatka”. Program ten jest na bieżąco dostosowywany również do potrzeb dzieci młodszych. Jego stosowanie pomaga zachęcić maluchy do pierwszych zabaw w odkrywanie barw, kształtów i nazw, a także wykorzystać spontaniczną aktywność rysunkową dziecka, a dzięki prostym i pełnym humoru wierszykom rozwinąć w naturalny sposób sprawność mówienia.

Metody Dobrego Startu, której założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno- motorycznej. Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego: wyższego poziomu rozwoju i współdziałania funkcji intelektualnych (mowy, myślenia) i instrumentalnych (spostrzeżeniowo - ruchowych).

Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, na podstawie której dzięki ćwiczeniom fizycznym, dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia.

Metody Kinezjologii Edukacyjnej proponowanej przez Paula Dennisona, która wykorzystuje proste do wykonania, również dla dzieci, ćwiczenia tzw. gimnastyki mózgu, które aktywizują wszystkie części mózgu aby najefektywniej opanować wybraną umiejętność.

Ponadto codziennie odbywają się zajęcia z języka angielskiego, które opierają się na materiałach dydaktycznych z serii Here's Patch the Puppy” autorstwa Joy Morris i Joanne Ramsden, opublikowanych w rekomendowanym przez MEN wydawnictwie Macmillan. Zajęcia opracowane są tak, aby jednocześnie uczyć języka angielskiego i wspomagać naturalny rozwój dzieci.

Zapraszamy również na stronę Fundacji Przyjaciół Przedszkolaka "AGUGU'

nowsze_agugu_051

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.