Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Projekty
Projekty
Jestem przedszkolakiem - realizowany

HiRes (6) - Kopia

Projekt: Jestem przedszkolakiem, realizujemy od 1 września 2013 r. we współpracy z Gminą Rudziniec. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma on na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zamieszkujących tereny wiejskie w Gminie Rudziniec.

Do przedszkola - realizowany
Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi II - realiz...
Przedszkolaki - realizowany
Bardzo ważna sprawa - realizowany
MAŁE PRZEDSZKOLA TURYSTYCZNE - zrealizowany
BYSTRZAKI - zrealizowany
W Małym Przedszkolu – Śląsk - zrealizowany
Małe Przedszkole jest fajne - zrealizowany
ALTERNATYWKA - zrealizowany

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

eu