Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Fundacja Edukacji Przedszkolnej / O Fundacji
O Fundacji

FEP-RGB-web-poziome

Od początku swojej działalności w 2007 roku działamy na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Współpracując z gminami i społecznościami lokalnymi pomagamy tworzyć placówki przedszkolne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Organizacyjnie i merytorycznie przecieramy szlaki tym placówkom we wszystkich aspektach ich funkcjonowania. Dążymy do tego aby poprzez wspieranie społeczności lokalnej, rozpowszechniać w niej idee społeczeństwa obywatelskiego, zachęcać do działania w swojej grupie społecznej, do zaangażowania w sprawy lokalne i przełamania postawy pasywnej wobec pojawiających się potrzeb i problemów. Małe Przedszkola są stworzone dla dzieci, ale spełniają też inną rolę, bywają pierwszą oddolną inicjatywą lokalnych społeczności – są zachętą, że można jednak zdziałać coś dobrego, że pomysły można realizować, że chcieć to móc!

Super kids

W 2007 r. jeszcze jako Fundacja Kalos kaios Agathos zrealizowaliśmy na Dolnym Śląsku pierwszy pilotażowy projekt poszukujący nowych rozwiązań w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej o nazwie "Idziemy do Przedszkola". Projekt był realizowany pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej w współpracy z Federacją Inicjatyw Oświatowych. Wykorzystaliśmy w nim doświadczenie Federacji we wspieraniu społeczeństw lokalnych i tworzeniu tzw. Małych Szkół przejmowanych i prowadzonych przez stowarzyszenia rodziców. Z tej idei wywodzi się pomysł tworzenia Małych Przedszkoli, czyli punktów wychowania przedszkolnego, które po zakończeniu projektu są prowadzone dalej przez stowarzyszenia rodziców.

W placówkach przez nas prowadzonych dbamy o:

- dostosowanie organizacji placówki do potrzeb społeczności lokalnej i możliwości gminy;

- edukację dorosłych - warsztaty dla rodziców i nauczycieli;

- aktywizację społeczności lokalnych i wsparcie w nawiązaniu i prowadzeniu efektywnej współpracy z JST;

- przygotowanie społeczności lokalnych do tworzenia stowarzyszeń przez przekazanie im wiedzy praktycznej dot. prowadzenia placówek edukacyjnych.

Dzięki doświadczeniu jakie zdobyliśmy otwierając kilkadziesiąt Małych Przedszkoli wiemy, jak ważna jest edukacja przedszkolna dla dziecka. W wieku przedszkolnym dziecko odbiera świat wszystkim swoimi zmysłami, jego rozwój jest niezwykle ważny we wszystkich sferach: zarówno psychicznej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej. W związku z tym dążymy do tego aby Małych Przedszkoli przybywało, aby dzieci miały gdzie się rozwijać, uczyć kreatywnego myślenia, a także aby świat nauki był wszystkim dzieciom jednakowo dostępny bez względu na miejsce zamieszkania. (D.P.)

Zaktualizowano: 14.05.2013 r.