Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Fundacja Edukacji Przedszkolnej / Nasze osiągnięcia
Nasze osiągnięcia

Bez-nazwy-2

Od roku 2007 dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej utworzyliśmy 88 placówek przedszkolnych w 80 miejscowościach i objęliśmy edukacją przedszkolną 1877 dzieci. W tym okresie na realizację celów statutowych pozyskaliśmy prawie 15 mln. zł. W warsztatach przez nas realizowanych wzięło do tej pory udział 1410 rodziców. Realizowane przez nas projekty opierają się na wspólnych działaniach z gminami oraz społecznościami lokalnymi. Do tej pory współpracowaliśmy z 55 gminami na terenie 4 województw (dolnośląskie, śląskie, łódzkie i mazowieckie), a efektem naszej współpracy ze społecznościami lokalnymi jest powstanie 38 stowarzyszeń. Są to stowarzyszenia założone przez rodziców, które przejęły prowadzenie placówek przedszkolnych po zakończeniu realizacji projektów, stając się przy tym centrami aktywności lokalnej.

Obecnie realizujemy cztery projekty, w tym trzy projekty przedszkolne na terenie województwa dolnośląskiego i mazowieckiego we współpracy z 9 gminami oraz prowadzimy 19 placówek przedszkolnych w 16 miejscowościach.

Jakość naszych działań jest doceniana przez instytucje krajowe, wojewódzkie i gminne, oraz przez rodziców i dzieci uczestniczących w naszych projektach:

- zostaliśmy wyróżnieni tytułem "Najlepsza inwestycja w człowieka - 2012" przez Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską:

dobre praktyki

- w 2011 roku otrzymaliśmy wyróżnienie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za dobre praktyki na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W związku z tym wyróżnieniem Małe Przedszkola w Golędzinowie i Wilkanowie oraz przedszkole w Bystrzycy Kłodzkiej wzięły udział w nagraniu programu telewizyjnego dotyczącego dobrych praktyk w realizowaniu projektów z funduszy unijnych. Program został wyemitowany 19 października 2011 r. w telewizji regionalnej i można go zobaczyć tutaj: http://www.tvp.pl/wroclaw/spoleczne/niezwykla-szansa-dla-zwyklych-ludzi/wideo/19102011/5506793

- bardzo ważna jest dla nas rola, którą nasze projekty odgrywają w życiu rodziców i dzieci w nich uczestniczących:

dyplom

- od 2009 roku wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kowarach angażujemy się w ramach projektów: „Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi” oraz „Zwykłe szanse dla niezwykłych ludzi II” w działania na rzecz społeczności romskiej:

mok