Polub profil Fundacji Edukacji Przedszkolnej na Facebook'u:

Fundacja / Fundacja Edukacji Przedszkolnej / Małe Przedszkole / Model Małego Przedszkola
Model Małego Przedszkola

Model Małego Przedszkola został opracowany w oparciu o potrzeby dzieci i ich rodziców. Dlatego w jednej grupie jest maksymalnie 15 dzieci mieszkających w tej samej lub sąsiedniej miejscowości . W ten sposób dzieci uczą się nawiązywać nowe przyjaźnie i jednocześnie nie bać się wychodzić poza krąg własnej rodziny.

Model Małego Przedszkola wdrażany przez Fundację Edukacji Przedszkolnej wywodzi się z idei Małych Szkół, zakładanych i prowadzonych od końca lat 90-tych przez stowarzyszenia rozwoju wsi w oparciu o współpracę z Federacją Inicjatyw Oświatowych, która jest inicjatorem idei Małej Szkoły. Z tego pomysłu narodził się kolejny: tworzenia punktów wychowania przedszkolnego. Model Małego Przedszkola ewoluował do kształtu obecnego podczas projektu "Idziemy do przedszkola", który zrealizowaliśmy na Dolnym Śląsku w 2007 roku wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych.

W zajęciach biorą udział dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzięki temu młodsze dzieci mogą naśladować swoich starszych kolegów, podczas gdy starsze uczą się odpowiedzialności i opieki nad młodszymi. Przedszkolakami opiekuje się wykwalifikowany nauczyciel wspierany przez jednego z rodziców lub wolontariusza. Dzieci otrzymują edukację opartą na programie nauczania zgodnym z wymogami MEN. Jednocześnie nad ich prawidłowym rozwojem czuwa psycholog i logopeda. Bardzo ważne w edukacji przedszkolaków jest również zaangażowanie ich rodziców. Uczestniczą oni w codziennym życiu przedszkola oraz w specjalnych warsztatach prowadzonych przez pedagogów i psychologów. W ten sposób rodzice poszerzają swoją wiedzę otrzymując profesjonalne wsparcie w opiece nad dziećmi i w radzeniu sobie z problemami , które mogą się pojawić na różnych etapach ich wychowania. Zajęcia w Małym Przedszkolu trwają od 15 do 25 godzin w tygodniu (maksymalnie do 5 godzin dziennie), w miejscu w pełni wyposażonym w pomoce dydaktyczne, meble i zabawki.